D.Pharm Results

D.Pharm Results

D.Pharm Results
Year Rank F.Y. % S.Y. %
2020-21 1st Devkant Sushant Dattatray 92.91% Jadhav Suresh Kisan 93.10%
2nd Pawar Dhanashri Chandrakant 90.64% Kadam Neha Subhash 92.10%
3rd Nalawade Ujwala Vijay 90.10% Bhosale Sanskruti Rajesh 92.00%
2019-20 1st Shaikh Aliya Asif 92.46% Bhilare Sejal Anil 95.80%
2nd Jadhav Suresh 91.09% Gole Ankita Datta 95.70%
3rd Tilekar Amruta Hanamant 88.64% Bhapkar Pooja Ankush 95.60%